Solstua logo
Hytta ligger på vestsiden av Norefjell i Sigdal kommune 

Eggedal er en fjellbygd øverst i Sigdal kommune. Den har tidligere vært jord- og skogbruksbygd, men fra 1960-tallet og frem til i dag har fabrikken Sigdal Kjøkken sysselsatt store deler av den yrkesaktive befolkningen. Sagbruk/trelastforretning og hyttebygging er andre viktige arbeidsplasser. I sentrum av bygda er det dagligvarebutikk, jernvarehandel, kafé, kirke og turistkontor.